The effect of acetosyringone and L-cysteine cocultivation substances on genetic transformation efficiency in pea via combined biolistic and Agrobacterium-mediated methods (2008)

The effect of acetosyringone and L-cysteine cocultivation substances on genetic transformation efficiency in pea via combined biolistic and Agrobacterium-mediated methods.

Kombinace biolistické a agrobakteriální metody transformace umožňuje využít výhody obou transformačních systémů (přímého i nepřímého) pro různé rostlinné druhy. Termín agrolistika označuje metodu, která využívá biolistiku pro mechanické narušení explantátů a následnou kokultivaci v agrobakteriální suspenzi. Byl odzkoušen vliv acetosyringonu a L-cysteinu s cílem zvýšit efektivitu transformace.

Ohnoutková, Ludmila
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/08:#0000109!RIV09-MSM-26784246