Evolučně konzervovaný retrotransposon MARTIAN jako agens šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae (2008)

Evolutionary conserved Fabaceae genera MARTIAN retrotransposon as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent.

Byla získána data o šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae pomocí transpozice nového Ty1-copia MARTIAN 8.5 kb long retrotransposonu. Tento byl isolován a popsaná z genomu hrachu setého, na základě analýzy 45 SSR sekvencí nesoucích TC repetici. Byla zjištěna vysoká evoluční konzerovanost především koncové LTR oblasti v rámci čeledi Fabaceae.

Petr; Macas, Jiří; Ford, Rebecca; Kalendar, Ruslan
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/08:#0000116!RIV09-MSM-26784246