Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro analýzu genetické diverzity genofondové kolekce lnu setého (LINUM USSITATISSIMUM L.)
2 Vývoj nových informativních molekulárních markerů založených na retrotransposonech pro využití v genetické charakterizaci kolekce hrachu
3 Využití molekulárních markerů na příkladu registrovaných odrůd hrachu
4 Vavilovia formosa (Steven) Fed., an intriguing Pisum relative
5 Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers
6 Transgenosis approach in the development of pea lines with improved resistance to viral pathogens
7 Transgenic pea with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
8 Studium genetické struktury genofondové sbírky hrachu pomocí tradičnícho výpočtu genetických vzdáleností a bayesiánského modelování
9 Studium genetické driftu v kolekci hrachu pomocí mikrosatlitních markerů
10 Retroelements and methylation level alteration in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)
11 Repetetivní DNA jako nástroj analýzy rostlinných genomů
12 Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.)
13 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
14 Phylogeny, phylogeography and genetic diversity of the Pisum genus
15 Pea genetic diversity studies for better breeding
16 Optimization of vectors with genes conferring resistance to insect pests and fungal pathogens, their functional proof on tobacco and utilization for pea transformation
17 Odlišování odrůd pomocí molekulárních, biochemických a morfologických markerů na příkladu odrůd hrachu aktuálně pěstovaných v České republice
18 Nové postupy analýzy genomu hrachu
19 Morphological and molecular relationships in Pisum L.
20 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
21 Molekulární detekce genu rezistence hrachu k viru mozaiky přenosné semenem (PSbMV)
22 Molekulární analýza odrůd lnu registrovaných v České republice
23 Molecular evidence of genetic diversity changes in pea (Pisum sativum L.) germplasm after long-term maintenance
24 Molecular Analysis of Temporal Genetic Structuring in Pea (Pisum sativum L.) Cultivars Bred in the Czech Republic and in Former Czechoslovakia Since the Mid-20th Century
25 Luskoviny pro zdraví
26 Luskoviny pěstování a užití
27 Legume genetic resources: management, diversity assessment, and utilization in crop improvement
28 Izolace mikrosatelitů u lnu (Linum usitatissimum L.)
29 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
30 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
31 Historie pěstování luskovin v Evropě
32 GL-TTP and AEP: Together we stand, divided we fall!
33 Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos
34 Genetic diversity of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) germplasm assessed by retrotransposon-based markers
35 Genetic diversity in European Pisum germplasm collections
36 Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes
37 Evolutionary conserved lineage of Angela-family retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent
38 Evolučně konzervovaný retrotransposon MARTIAN jako agens šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae
39 Estimation of pea (Pisum sativum L.) microsatellite mutation rate based on pedigree and single-seed descent analyses
40 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
41 Effort towards a world pea (Pisum sativum L.) germplasm core collection: The case for common markers and data compatibility
42 Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers
43 Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
44 Development of an efficient retrotransposon-based fingerprinting method for rapid pea variety identification
45 Detection of dihaploid status using isozyme analysis and fluorescent microscopy in caraway
46 Co se změnilo od dob mendelovského hrachu
47 Co s přečteným genomem modelových rostlin? Modelové luskoviny versus hrách, čočka a další luskoviny
48 Co s přečteným genomem modelových rostlin?
49 Charakterizace genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) a tvorba core kolekce
50 Charakterizace genetické struktury kolekce hrachu (Agritec Ltd.)
51 Charakterizace genetické diverzity genofondové kolekce hrachu českého a slovenského původu vybrané z kolekce Agritec s.r.o.
52 Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy
53 Charakterizace genetické diversity a populační struktury kolekce hrachu AGRITEC
54 Beauty will save the world, but will the world save beauty? The case of the highly endangered Vavilovia formosa (Stev.) Fed.
55 Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers
56 Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)
57 Analýza genetické diverzity a populační struktury kolekce hrachu (Pisum sativum L.) pomocí kombinované analýzy mikrosatelitních, retrotransposonových a morfologických markerů
58 Agrobakteriální transformace hrachu (Pisum sativum L.): Produkce transformantů in vitro a „non-tissue“ metodou kultivace
59 Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach
60 Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo