Hrách setý (Pisum sativum L.), Hrách setý – rolní – peluška (Pisum sativum var. arvense L.), bob obecný (Vicia faba L.), lupina bílá (lupinus albus L.), lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius L.) a lupina žlutá (Lupinus luteus L.)

Kapitola 3.1 obsahuje informace o nárocích těchto plodin na přírodní podmínky, půdu, živiny, předplodiny, výsev a ošetřování porostů v průběhu vegetace; dále informace o přehlídkách porostů, sklizni a úpravě osiva, požadavcích na kvalitu osiva a o chorobách a škůdcích porostů i osiva. Text je doplněn přehlednými tabulkami, které shrnují zákonem požadované kvalitativní parametry osivářských porostů a osiv při uznávacím řízení.
Samsonová, Pavlína, ed. Produkce osiv v ekologickém zemědělství. Olomouc: Bioinstitut, 2012. Metodika pro praxi. s. 64–69. ISBN 978-80-87371-01-5.
Tvůrci z Agritecu: