Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu
2 Využití molekulárních markerů na příkladu registrovaných odrůd hrachu
3 Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers
4 Studium genetické struktury genofondové sbírky hrachu pomocí tradičnícho výpočtu genetických vzdáleností a bayesiánského modelování
5 Studium genetické driftu v kolekci hrachu pomocí mikrosatlitních markerů
6 Šlechtitelská linie 05 L04 00353
7 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
8 Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum
9 Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics
10 Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky
11 Problémy luskovin z pohledu Evropy
12 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
13 Odlišování odrůd pomocí molekulárních, biochemických a morfologických markerů na příkladu odrůd hrachu aktuálně pěstovaných v České republice
14 Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)
15 Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system
16 Molecular evidence of genetic diversity changes in pea (Pisum sativum L.) germplasm after long-term maintenance
17 Molecular Analysis of Temporal Genetic Structuring in Pea (Pisum sativum L.) Cultivars Bred in the Czech Republic and in Former Czechoslovakia Since the Mid-20th Century
18 Metodika pěstování sóji luštinaté
19 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
20 Metodika pěstování bělokvětého bobu
21 Luskoviny pěstování a užití
22 Identification and multi-environment validation of resistance to Ascochyta fabae in faba bean (Vicia faba)
23 Hrách setý (Pisum sativum L.), Hrách setý – rolní – peluška (Pisum sativum var. arvense L.), bob obecný (Vicia faba L.), lupina bílá (lupinus albus L.), lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius L.) a lupina žlutá (Lupinus luteus L.)
24 Genetic diversity in European Pisum germplasm collections
25 Estimation of pea (Pisum sativum L.) microsatellite mutation rate based on pedigree and single-seed descent analyses
26 Effort towards a world pea (Pisum sativum L.) germplasm core collection: The case for common markers and data compatibility
27 Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers
28 Charakterizace genové kolekce rodu Pisum: Isoenzymy a semenné proteiny
29 Charakterizace genetické struktury kolekce hrachu (Agritec Ltd.)
30 Charakterizace genetické diverzity genofondové kolekce hrachu českého a slovenského původu vybrané z kolekce Agritec s.r.o.
31 Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy
32 Charakterizace genetické diversity a populační struktury kolekce hrachu AGRITEC
33 Analýza genetické diverzity a populační struktury kolekce hrachu (Pisum sativum L.) pomocí kombinované analýzy mikrosatelitních, retrotransposonových a morfologických markerů
34 Alternativní plodiny