Je možné mikroskopické řasy uplatnit v zemědělství?

Úroda. 2016, 64(2), 62–64. ISSN 0139-6013.

SMÝKALOVÁ, Iva. Je možné mikroskopické řasy uplatnit v zemědělství? Úroda. 2016, 64(2), 62–64. ISSN 0139-6013.

[MŠMT, COST-CZ, LD14101, FA1206, APR]

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...