Tejklová Eva, RNDr.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Využití biotechnologických metod u lnu v České republice
2 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
3 Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy
4 Registrace odrůdy: len setý - olejný (Linum usitatissimum L.) cv. AMON
5 Registrace odrůdy olejného lnu JANTAR
6 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
7 Polní pokusy s GM lnem – Nové výzvy pro šlechtění
8 Optimalizace regeneračních protokolů in vitro - základu genetické transformace a produkce dihaploidů pro šlechtění lnu
9 Olejný len odrůda Raciol
10 Nové směry ve šlechtění olejného lnu
11 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
12 Metodika prašníkové kultury u lnu setého (Linum usitatissimum L.)
13 Metodika indukce mutací u lnu setého (Linum usitatissimum L.) pomocí etylmetansulfonátu
14 Linum usitatissimum L., linseed Amon
15 Klasifikátor ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) ako nenahraditeľný nástroj pre selekciu, klasifikáciu a charakterizáciu genotypov
16 Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
17 Flax and Linseed
18 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
19 Comparison of linseed (Linum usitatissimum L.) genotypes with respect to the content of polyunsaturated fatty acids
20 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
21 AGT 876/08 - genetický zdroj zvýšeného obsahu kyseliny olejové v semenném oleji lnu
22 AGT 578/03 – genetický zdroj velmi nízkého obsahu antinutričních látek v semeni lnu
23 AGT 181/08 - genetický zdroj vysokého obsahu tuku v semeni a vysokého obsahu kyseliny linolenové v tuku