Tejklová Eva, RNDr.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Využití biotechnologických metod u lnu v České republice
2 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
3 Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy
4 Registrace odrůdy: len setý - olejný (Linum usitatissimum L.) cv. AMON
5 Registrace odrůdy olejného lnu JANTAR
6 Registrace odrůdy olejného lnu - AGRAM
7 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
8 Polní pokusy s GM lnem – Nové výzvy pro šlechtění
9 Optimalizace regeneračních protokolů in vitro - základu genetické transformace a produkce dihaploidů pro šlechtění lnu
10 Olejný len odrůda Raciol
11 Odrůda olejného lnu Agriol
12 Nové směry ve šlechtění olejného lnu
13 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
14 Metodika prašníkové kultury u lnu setého (Linum usitatissimum L.)
15 Metodika indukce mutací u lnu setého (Linum usitatissimum L.) pomocí etylmetansulfonátu
16 Linum usitatissimum L., linseed Amon
17 Klasifikátor ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) ako nenahraditeľný nástroj pre selekciu, klasifikáciu a charakterizáciu genotypov
18 Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
19 Flax and Linseed
20 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
21 Comparison of linseed (Linum usitatissimum L.) genotypes with respect to the content of polyunsaturated fatty acids
22 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
23 AGT 876/08 - genetický zdroj zvýšeného obsahu kyseliny olejové v semenném oleji lnu
24 AGT 578/03 – genetický zdroj velmi nízkého obsahu antinutričních látek v semeni lnu
25 AGT 181/08 - genetický zdroj vysokého obsahu tuku v semeni a vysokého obsahu kyseliny linolenové v tuku