Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů (2008)

The comparison of genetic transformation approaches in flax (Linum usitatissimum L.) for improved heavy metal tolerance and accumulation

Standartní protokol pro transformaci lnu byl upraven na základě porovnání vlivu různých koncentrací celulázy a pektinázy při kokultivaci hypokotylů s Agrobacteriem, nesoucím konstrukt s vloženým genem pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů. Efektivita transformace byla porovnávána na základě GUS zabarvení explantátů po 3 týdnech od kokultivace pomocí obrazové analýzy. Na základě statistického hodnocení výsledků obrazové analýzy byla vyhodnocena jako neefektivnější koncentrace 200mg/l celulázy.

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/08:9P001653!RIV09-MSM-48392952