O konopí bez předsudků (2019)

About Cannabis without Prejudice

KACZOROVÁ, Dominika, Tibor BÉRES, Sanja Ćavar ZELJKOVIĆ, Marie BJELKOVÁ, Martin KUCHAŘ a Petr A. TARKOWSKI, 2020. O konopí bez předsudků. Chemické listy. 114(4), 277–284. ISSN 0009-2770.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: