Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Vybavení knihoven partnerů projektu zahraničními databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech.

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

ED3.2.00/12.0236 Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

Webové stránky projektu: http://www.vuchs.cz/OPVaVpI-knihovna/

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně „SLARA“ (z angl.: Specialised Library of Applied Research in Agriculture) patří vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti přístup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;

  • Poskytovatel: MŠMT
  • Hlavní příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
  • Období řešení projektu: 2013–2015.
  • Agritec Plant Reserach s.r.o. je jedním z partnerů projektu.