Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona (2006)

Protection of pea against weevils genus Sitona

Moření osiva hrachu insekticidními mořidly je velmi vhodná ochrana hrachu před listopasy bez negativního dopadu na některé predátory či parazitoidy. Ověřovaná mořidla měla dobrou iniciální i reziduální účinnost nejen na brouky, ale i na larvální stádia tohoto škůdce.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/06:E0004077!RIV07-MZE-48392952