Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 725 753 180
+ 420 583 382 130
+ 420 583 382 203 laboratoř
Šumperk

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
3 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
4 Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
5 Významní škůdci luskovin
6 Významní škůdci luskovin
7 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
8 Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
9 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
10 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
16 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
17 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
18 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
19 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
20 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
21 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
22 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
23 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
24 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
25 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
26 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
27 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
28 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
29 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
30 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
31 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
32 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
33 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
34 Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic
35 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
36 Současný stav rezistence škůdců řepky k insekticidům
37 Škůdci technického konopí
38 Škůdci řepky na jaře (2. část)
39 Škůdci řepky na jaře (1. část)
40 Škůdci ozimé řepky v jarním období
41 Škůdci olejného lnu
42 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
43 Škůdci luskovin
44 Škůdci luskovin
45 Škůdci lnu
46 Škůdci kmínu
47 Škůdci kmínu
48 Škůdci kmínu
49 Škůdci hrachu
50 Škůdci bobu
51 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
52 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
53 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
54 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
55 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
56 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
57 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
58 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
59 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
60 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
61 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II)
62 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I)
63 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) – bekyňovití a píďalkovití motýli
64 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
65 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
66 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
67 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
68 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
69 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
70 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
71 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
72 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
73 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
74 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
75 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
76 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
77 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
78 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
79 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
80 Porosty luskovin a jejich škůdci
81 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
82 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
83 Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?
84 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
85 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
86 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
87 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
88 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
89 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
90 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
91 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
92 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
93 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
94 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
95 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
96 Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům
97 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
98 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
99 Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
100 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
101 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
102 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
103 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
104 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
105 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
106 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
107 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
108 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
109 Metodika pěstování kmínu kořenného
110 Metodika pěstování bělokvětého bobu
111 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
112 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
113 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
114 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
115 Luskoviny pěstování a užití
116 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
117 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
118 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
119 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
120 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
121 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
122 Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům
123 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
124 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
125 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
126 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
127 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
128 Host-specific competitiveness to form nodules in Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae
129 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
130 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
131 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
132 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
133 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
134 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
135 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
136 Důležití škůdci kmínu
137 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
138 Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům
139 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
140 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
141 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
142 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
143 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
144 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
145 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
146 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
147 Choroby a škůdci luskovin
148 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
149 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
150 Biologická ochrana hrachu
151 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
152 Aplikace mikrořas na list u hrachu a bobu setého
153 Alternativní plodiny
154 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé