Ochrana porostů kmínu proti škůdcům (2016)

Agromanuál. 2016, 11(5), 52–54. ISSN 1801-7673.

SEIDENGLANZ, Marek. Ochrana porostů kmínu proti škůdcům. Agromanuál. 2016, 11(5), 52–54. ISSN 1801-7673. [QJ1310227, APR] http://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/o…

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: