Odrůda řepky ozimé BENEFIT SG­‑C 7405

Jedná se o výnosnou pozdní až polopozdní odrůdu s velmi vysokými výnosy především v teplých oblastech. Výhodou odrůdy je špičkový zdravotní stav. Benefit má velmi dobrou odolnost k plísni šedé, fomovému černání a hlízence.

Popis v původním jazyce

V odolnosti k těmto chorobám výrazně překonává kontrolní odrůdy. Benefit překonává ostatní odrůdy i v odolnosti k polehání, která dosahuje průměrné hodnoty 7,9 bodů za tři roky. Výborná odolnost k polehání a odolnost k hlízence se potvrdily v roce 2008. Benefit je odrůda s pomalejším podzimním růstem a nemá sklony k přerůstání.Odrůda je vhodná pro velmi rané setí. Benefit vyniká i velmi dobrou kvalitou, kdy dosahuje středního až vysokého obsahu oleje, nízkého obsahu glukosinolátů (GSL) a nízkého obsahu kyseliny erukové.

Klíčová slova

Benefit; SG­‑C 7405; rapeseed; winter oilseed rape; variety; breeding

Lokalizace

K odrůdě jsou udělena národní ochranná práva podle zákona č 408/2000 Sb.

Technické parametry

Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. Číslo šlechtitelského osvědčení: 29/2009

Ekonomické parametry

Nová česká odrůda řepky ozimé díky příznivé ceně osiva umožní pěstitelům snížit náklady na nákup výsevní jednotky až o 30 % ve srovnání se stejně výkonnými odrůdami zahraniční provenience.

Název vlastníka

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...