Odrůda řepky ozimé BENEFIT SG­‑C 7405 (2009)

The variety of winter rapeseed BENEFIT SG-C 7405

Jedná se o výnosnou pozdní až polopozdní odrůdu s velmi vysokými výnosy především v teplých oblastech. Výhodou odrůdy je špičkový zdravotní stav. Benefit má velmi dobrou odolnost k plísni šedé, fomovému černání a hlízence.

V odolnosti k těmto chorobám výrazně překonává kontrolní odrůdy. Benefit překonává ostatní odrůdy i v odolnosti k polehání, která dosahuje průměrné hodnoty 7,9 bodů za tři roky. Výborná odolnost k polehání a odolnost k hlízence se potvrdily v roce 2008. Benefit je odrůda s pomalejším podzimním růstem a nemá sklony k přerůstání.Odrůda je vhodná pro velmi rané setí. Benefit vyniká i velmi dobrou kvalitou, kdy dosahuje středního až vysokého obsahu oleje, nízkého obsahu glukosinolátů (GSL) a nízkého obsahu kyseliny erukové. Klíčová slova Benefit; SG­‑C 7405; rapeseed; winter oilseed rape; variety; breeding Lokalizace K odrůdě jsou udělena národní ochranná práva podle zákona č 408/2000 Sb. Technické parametry Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. Číslo šlechtitelského osvědčení: 29/2009 Ekonomické parametry Nová česká odrůda řepky ozimé díky příznivé ceně osiva umožní pěstitelům snížit náklady na nákup výsevní jednotky až o 30 % ve srovnání se stejně výkonnými odrůdami zahraniční provenience. Název vlastníka AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

RIV/00027006:_____/09:00000860

Klíma Miroslav; Macháčková Ivana; Tyller Vladimír; Tyller Roman; Koprna Radoslav; Buzek Zdeněk; Kučera Vratislav; Vyvadilová Miroslava
odrůda
Přečtěte si více: