Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.

Šmirous Prokop, Ing., Ph.D.

Ředitel

Úsek ředitele

Jako vědecký pracovník řeší projekty výzkumu šlechtění a ochrany kmínu, koordinuje projekty dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace APR a národního kompetenčního centra genotypování rostlin.

Mobil: +420 602 853 145  |  Kancelář: +420 583 382 124

Uložte si kontakt

Publikace autora