Škůdci řepky na jaře (1. část) (2009)

Oilsed rape pests in spring (1st part)

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období března resp. dubna. Jedná se zejména o krytonosce čtyřzubého a krytonosce řepkového. Dále o blýskáčka řepkového. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

Hrudová, Eva; Seidenglanz, Marek
ostatní
RIV/48392952:_____/09:0R000745!RIV10-MZE-48392952