Škůdci řepky na jaře (2. část) (2009)

Oilsed rape pests in spring (2nd part)

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období května resp. června. Jedná se zejména o krytonosce šešulového a bejlomorku kapustovou. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

Hrudová, Eva
ostatní
RIV/48392952:_____/09:0R000746!RIV10-MZE-48392952