Šlechtění

30.08.2021 - 10:01
ASTELLA je středně raná odrůda olejného lnu vyšlechtěná společností Agritec Plant Research s.r.o. Registrována v roce 2020. V roce 2021 získala ocenění Zlatý klas na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
29.09.2016 - 13:42
Přečtěte si o kmínu na stránkách Agromanuálu. Kmín kořenný vykazuje velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů, a to hlavně při vzcházení a v období krátce po něm. Tento aspekt je navíc umocněn faktem, že v prvním vegetačním roce vytvoří pouze listovou růžici a zvětšuje se tedy prostor pro nežádoucí zaplevelení nejen běžným plevelným spektrem, ale také rostlinami kulturních plodin. Z výše uvedených důvodů je proto velmi důležité, počítat se správně zvolenou a vhodně načasovanou herbicidní ochranou.
20.01.2015 - 10:33
Vývoj kvalitativně nových diferencovaných genotypů lnu, kmínu a řepky různých směrů využití s vysokou rezistencí proti stresovým faktorům biotického (choroby, škůdci) a abiotického (klimatické faktory) charakteru.
26.08.2014 - 23:30
Od roku 2014 je v České republice registrována odrůda kmínu kořenného se zkrácenou vegetační dobou - APRIM. Výhodami odrůdy APRIM jsou především stabilní výnosy, které jsou prakticky srovnatelné s „klasickými“ dvouletými odrůdami kmínu kořenného, a kratší vegetační doba, která umožňuje jeho setí až po sklizni předplodiny. Z hlediska termínu setí pak je výhodná eliminace škod některými škůdci, především vlnovníkem kmínovým a vzhledem ke kratší vegetační době také menší prostor pro zaplevelování kmínu i pozemku pro následné plodiny.
21.08.2014 - 10:06
Mezinárodní databáze lnu je koordinována ve společnosti AGRITEC od roku 1994. V současné době je do databáze zahrnuto 8385 genetických zdrojů přadného a olejného lnu z 11 přispívajících genových bank z 10 evropských zemí.
21.08.2014 - 00:05
POPISY FIREMNÍCH A ZASTUPOVANÝCH ODRŮD LNU. Registrované odrůdy zařazené do dalšího ověřování užitné hodnoty.
20.08.2014 - 23:55
Luskoviny - Šlechtění - Odrůdy
20.08.2014 - 23:52
Řepka - Šlechtění - Odrůdy
20.08.2014 - 23:46
Základní informace o nové odrůdě olejného lnu RACIOL
20.08.2014 - 23:43
Na mezinárodním zemědělském veletrhu Techagro 2014 (30.3.–3.4.2014) v Brně získal odrůda ozimého kmínu APRIM prestižní ocenění Grand Prix a cenu časopisu Úroda Za inovaci v rostlinné výrobě.
20.08.2014 - 23:35
Odrůda kmínu APRIM vyšlechtěná ve společnosti Agritec je první registrovanou odrůdu kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby v České republice.
20.08.2014 - 23:25
Kmín je jednou z nejstarších léčivých rostlin pěstovaných u nás. Ve farmacii se z něj připravují aromatické oleje, sirupy a léčivé čaje s protikřečovým, baktericidním a fungicidním účinkem
20.08.2014 - 23:07
Složení semene olejného lnu Amon
20.08.2014 - 22:42
Hrách setý patří k nejstarším kulturním plodinám. Podle nálezů byl rozšířen již v mladší době kamenné a bronzové v Malé Asii a v době kolových staveb ve Švýcarsku. Nejstarší doklady o pěstování luskovin jsou uváděny z Předního východu.
20.08.2014 - 22:40
MAKASHEVA (1979) řadí rod Pisum do divize Magnoliophyta (Angiosperme), třídy Magnoliatae (Dicotyledoneae), podtřídy Rosidae Takht., 1966, nadřádu Rosanae Takht., 1966, řádu Fabales Nakai, 1943, čeledi Fabaceae Lindl., 1836, a do tribu Vicieae Bronn.
20.08.2014 - 22:38
Počet chromosomů rodu Pisum je 14 (n = 7). Přirozeně polyploidní formy nebyly doposud u tohoto rodu detekovány. Hrách je jednoletá rostlina, ale má také formy ozimé (f. hybernum).
20.08.2014 - 22:35
Hrách je ve střední Evropě hlavní jedlou luskovinou. Jeho použití je však širší než u ostatních jedlých luskovin, zvláště pak od poloviny devadesátých let, kdy začal vzrůstat v EU význam využívání hrachu v krmných dávkách pro monogastrická zvířata jako zdroj energie a proteinů a současně začalo být jeho pěstování přiměřeně dotováno.
20.08.2014 - 22:25
K ekonomicky nejzávažnějším chorobám hrachu patří, vedle komplexu virových onemocnění, komplex kořenových a krčkových hnilob (LAHOLA, 1990).
20.08.2014 - 22:24
Výnosová nejistota spolu s cenovými výkyvy jsou hlavní limitující faktory ovlivňující větší zastoupení luskovin v osevních sledech.

Stránky