Směs mykoparazitické a mykorhizní houby vhodné pro výrobu biopreparátu

Technické řešení se týká umožnění výroby biologického přípravku (pomocného rostlinného přípravku – půdního biofertilizátoru) obsahujícího směs propagul (konidií a chlamydospor) mykoparazitické houby Clonostachys rosea nebo Clonostachys catenulata a mykorhizní houby. Inkorporace těchto hub do půdy zamezuje rozvoji půdních patogenních hub a má pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému rostlin a na tvorbu kořenových hlízek (především u čeledi Fabaceae). Jako plnidlo se použije anorganický inertní nosič, který zamezí nežádoucí mikrobiální kontaminaci.

Dostupné ze stránek Úřadu pro průmyslové vlastnictví: UV 2012-25720 23690 Směs mykoparazitické a mykorhizní houby vhodná pro výrobu biopreparátu

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...