Somatic embryogenesis of pea (Pisum sativum L.) in liquid media: towards the development of embryogenic suspension culture

Vývoj embryogenních suspenzí je velmi důležitý pro další pokrok při studiu fyziologických i genetických aspektů somatické embryogeneze u Pisum sativum L. Studie ukazuje metodologická data, získaná během vývoje embryogenních suspenzí u hrachu a budoucí strategii pro ustavení embryogenní suspenze či repetitivní somatické embryogeneze v tekutých médiích.
Klíčová slova: Pisum sativum L.; somatic embryogenesis; liquid medium; embryogenic suspension culture
Název sborníku: Book of Abstracts of COST 843 Final Conference
Rozsah stran:165–167
Místo konání akce:Stará Lesná
Rok konání akce:2005

Přečtěte si více ...