Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas

Cílem metodiky je charakteristika biotestů, které byly vyvinuty nebo modifikovány pro testování biologicky aktivních látek z⁠ mikrořas. Jedná se o⁠ soubor laboratorních biotestů, které jsou založeny na vzájemné interakci dvou organismů za definovaných podmínek kultivace, nebo růstu. Získané informace jsou vztaženy na problematiku biologické ochrany rostlin, aplikace proti závažným houbovým patogenům, na získání informací o⁠ přítomnosti specifických molekul indukujících klíčení semen parazitických rostlin, na zjištění fytotoxického nebo fytostimulačního účinku na rostliny.

SMÝKALOVÁ, Iva, Aleš SOUKUP, Eliška ONDRÁČKOVÁ, Radoslava MATÚŠOVÁ a Pavel HROUZEK. Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas: certifikovaná metodika. Šumperk: AGRITEC, 2016. 28 stran. ISBN 978-80-87360-48-4 [PDF].

 

PDF iconSoubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas

Přečtěte si více ...