Ondráčková Eliška, Mgr.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 770 104 371
+ 420 583 382 133

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
3 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
4 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
5 Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin
6 Výsledky fungicidních pokusů v máku v roce 2017
7 Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku
8 The use of entomopathogenic fungi in biological control of pests
9 The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs
10 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
11 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
12 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
13 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
14 Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv
15 Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze
16 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
17 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
18 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
19 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
20 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
21 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
22 Ochrana hrachu proti strupovitosti
23 Nejčastější choroby lnu v České republice
24 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
25 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
26 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
27 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
28 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
29 Luskoviny pěstování a užití
30 Listová skvrnitost bobu
31 Kořenové hniloby sóje
32 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
33 Integrovaná ochrana luskovin proti hubovým chorobám
34 Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám
35 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
36 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
37 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
38 Houbové choroby lupiny a fungicidní ochrana v roce 2014
39 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
40 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
41 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
42 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
43 Choroby lupiny
44 Choroby a škůdci luskovin
45 Biologické ošetření osiva obilnin
46 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
47 Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
48 Biologická ochrana hrachu
49 Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity
50 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám