Ondráčková Eliška, Mgr.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+ 420 583 382 133
Šumperk

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
3 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
4 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
5 Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin
6 Výsledky fungicidních pokusů v máku v roce 2017
7 Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku
8 The use of entomopathogenic fungi in biological control of pests
9 The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs
10 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
11 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
12 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
13 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
14 Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv
15 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
16 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
17 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
18 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
19 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
20 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
21 Nejčastější choroby lnu v České republice
22 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
23 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
24 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
25 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
26 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
27 Luskoviny pěstování a užití
28 Listová skvrnitost bobu
29 Kořenové hniloby sóje
30 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
31 Integrovaná ochrana luskovin proti hubovým chorobám
32 Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám
33 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
34 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
35 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
36 Houbové choroby lupiny a fungicidní ochrana v roce 2014
37 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
38 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
39 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
40 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
41 Choroby lupiny
42 Choroby a škůdci luskovin
43 Biologické ošetření osiva obilnin
44 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
45 Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
46 Biologická ochrana hrachu
47 Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity
48 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám