Ondráčková Eliška, Mgr.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+ 420 583 382 133
Šumperk

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
3 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
4 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
5 Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin
6 Výsledky fungicidních pokusů v máku v roce 2017
7 Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku
8 The use of entomopathogenic fungi in biological control of pests
9 The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs
10 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
11 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
12 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
13 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
14 Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv
15 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
16 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
17 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
18 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
19 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
20 Ochrana kmínu proti houbovým chorobám
21 Ochrana hrachu proti strupovitosti
22 Nejčastější choroby lnu v České republice
23 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
24 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
25 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
26 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
27 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
28 Luskoviny pěstování a užití
29 Listová skvrnitost bobu
30 Kořenové hniloby sóje
31 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
32 Integrovaná ochrana luskovin proti hubovým chorobám
33 Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám
34 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
35 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
36 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
37 Houbové choroby lupiny a fungicidní ochrana v roce 2014
38 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
39 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
40 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
41 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
42 Choroby lupiny
43 Choroby a škůdci luskovin
44 Biologické ošetření osiva obilnin
45 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
46 Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
47 Biologická ochrana hrachu
48 Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity
49 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám