Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – expectations and reality (2015)

Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – expectations and reality

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2015, 51(4), 123–141. ISSN 1212-197. Dostupné z: doi:10.17221/104/2015-CJGPB. [WOS:000365986200001]

LUDVÍKOVÁ, M. a M. GRIGA, 2015. Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – expectations and reality. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Roč. 51, č. 4, s. 123–141. ISSN 1212-197. Dostupné z: doi:10.17221/104/2015-CJGPB.

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/15:#0001011
Přečtěte si více: