Variability of qualitative parameters of winter form of caraway (Carum carvi L.)

This work evaluates qualitative changes in winter caraway during seven vegetative periods of selection. In the beginning, forty five plants (e. g. 45 genotypes) were chosen from pilot experiment and were selected in following generations for the essential oil content, the carvone content and health state.

Název česky

Variabilita kvalitativních znaků vybraných genotypů kmínu kořenného (Carum carvi, L.) ozimého typu

Popis v původním jazyce

The plants with higher content of essential oil and higher content of carvone in oil were chosen. The essential oil content and carvone content were very highly significantly influenced by the year, which was a dominant factor. There were no differences between the genotypes in essential oil content, but they had different level of carvone.

Popis česky

Článek hodnotí kvalitativní a kvantitativní změny silic v průběhu šlechtění v 7 vegetačních období u kmínu kořenného ozimého typu. V prvním roce šlechtění bylo vybráno 45 rostlin (45 genotypů) z poloprovozního pokusu, u kterých se v následujících letech uplatnila selekce zejména na obsah silic a také na zdravotní stav. Byli vybírány zdravé rostliny s vyšším obsahem silic a s lepším poměrem karvonu a limonenu. Rozdíl v obsahu silic a karvonu v jednotlivých letech byl velmi vysoce průkazný a ročník byl dominantním faktorem. Rozdíly v obsahu silic v genotypech nebyly průkazné, ale průkazný byl rozdíl v obsahu karvonu u jednotlivých genotypů.

Klíčová slova

caraway; Carum carvi L.; carvone; breeding; genotypes; essential oil; SFE

Název sborníku

1st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants, Book of Scientific Papers and Abstracts. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 15–19. ISBN 978-80-8069-973-4

Předkladatel

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Dodavatel

MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...