Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé (2015)

Spatial distribution of harmful organism in relation to growth and develop of winter oil seed rape

In: XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin: sborník abstraktů: 1. – 3. 9. 2015. V Praze: ČZU, 2015, s. 90–91.

HLAVJENKA Vojtěch, Marek SEIDENGLANZ a Aleš DUFEK. Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé = Spatial distribution of harmful organism in relation to growth and develop of winter oil seed rape. In: XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin: sborník abstraktů: 1. – 3. 9. 2015. V Praze: ČZU, 2015, s. 90–91. Dostupné také z http://cskor2015.agrobiologie.cz/sbornik-abstraktu/.

Aleš DUFEK
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/15:#0001039
Přečtěte si více: