Vstup biotechnologických metod do šlechtění kmínu v ČR (2006)

Entrance biotechnology methods to the breeding of caraway in CR

Pro šlechtění kmínu kořenného je kromě bežných šlechtitelských metod používána také biotechnologická metoda tvorby DH rostlin. Tato metoda nebyla v čeledi Miříkovitých doposud použita kromě mrkve. Ve společenosti Agritec Šumperk je vyvíjena metodika vhodna pro použití DH u kmínu.

Úroda. 2006, 54(8): 38–39. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/06:E0005396!RIV07-MZE-48392952