Vývoj nových informativních molekulárních markerů založených na retrotransposonech pro využití v genetické charakterizaci kolekce hrachu

Byly presentovány výsledky z vývoje nové molekulární metody založené na využití retrotransposonových sekvencí pro studium genetické struktury kolekce hrachu a za účelem identifikace odrůd. Bylo provedeno srovnání rozlišovací schopnosti s ostatními současnými molekulárními metodami.