Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům (2022)

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK a Jiří HAVEL. Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům. Úroda. 2022, 70(3), 67–69. ISSN 0139-6013.

článek v periodiku (ostatní)
Přečtěte si více: