Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids

KYSELKA, Jan, Dobrochna RABIEJ, Miroslav DRAGOUN, František KREPS, Zuzana BURCOVÁ, Irena NĚMĚČKOVÁ, Jana SMOLOVÁ, Marie BJELKOVÁ, Aleksandra SZYDLOWSKA-CZERNIAK, Stefan SCHMIDT, Luděk ŠARMAN a Vladimír FILIP. Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids. European Food Research and Technology [online]. 2017, 243(9), 1633–1644. ISSN 1438-2377. Dostupné z: doi:10.1007/s00217-017-2871-9

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...