Chemická ochrana a fomové černání stonku řepky

Úroda. 2015, 63(6), 55–58. ISSN 0139-6013.

RYŠÁNEK, Pavel, Jan KAZDA, Jana MAZÁKOVÁ, Jana POSLUŠNÁ, Eva PLACHKÁ, Tomáš SPITZER a Radovan POKORNÝ. Chemická ochrana a fomové černání stonku řepky. Úroda. 2015, 63(6), 55–58. ISSN 0139-6013.

Tvůrci z Agritecu: