Poslušná Jana, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
Šumperk

Publikace autora

1 Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2014/2015
2 Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2013/2014
3 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
4 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
5 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
6 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
7 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
8 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
9 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
10 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
15 Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2015
16 Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2014
17 Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009
18 Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009
19 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
20 Výskyt fomové hniloby v řepce
21 Výskyt fomové hniloby (Leptosphaeria maculans, L. biglobosa) na severní Moravě (Šumpersko, Opavsko) v posledních letech
22 Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně
23 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
24 Vliv hnojení na obsah kadmia v semenech máku setého (Papaver somniferum L.)
25 Vliv fungicidního ošetření máku setého na zdravotní stav, výnos v roce 2015
26 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
27 The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs
28 Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky
29 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
30 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
31 Škůdci ozimé řepky v jarním období
32 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
33 Škůdci luskovin
34 Škůdci hrachu
35 Škůdci bobu
36 Škodlivost bílé hniloby řepky a fomového černání stonku řepky na Šumpersku a Opavsku v roce 2014
37 Skleníkové a polní inokulace řepky olejky patogeny Sclerotinia sclerotiorum a Leptosphaeria spp.
38 Signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých/fomového černání stonku řepky v řepce olejce ozimé
39 Rozšíření původců fomového černání stonků řepky v ČR a výskyty choroby na vybraných lokalitách
40 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
41 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
42 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
43 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
44 Prognóza fomového černání stonku řepky pomocí modelu proPlant v ČR
45 Příprava inokulátů Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum pro plošné polní inokulace řepky olejky (Brassica napus)
46 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
47 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
48 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
49 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
50 Ovlivnění polní vzcházivosti u máku
51 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
52 Ošetření proti bílé hnilobě řepky a signalizace rizika napadení
53 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
54 Ošetření máku listovými stimulačními přípravky
55 Optimalizovaná metodika molekulární detekce významných patogenů řepky ozimé Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans
56 Oilseed crops in the Czech Republic and their health state in 2013
57 Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky vůči houbovým patogenům testovaných v mezistaničních zkouškách výkonu v letech 2010–2012
58 Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky olejky vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum) hodnocených na zkušebních lokalitách v Šumperku a Opavě
59 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
60 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
61 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
62 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
63 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
64 Možnosti ochrany vůči bílé hnilobě řepky
65 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
66 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
67 Monitoring výskytu významných chorob řepky olejky a odolnost vybraných řepkových genotypů vůči fómové hnilobě (L. maculans) a hlízence obecné (S. sclerotiorum)
68 Monitoring výskytu bílé hniloby řepky na Šumpersku a Opavsku v letech 2011–2013
69 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
70 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
71 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
72 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
73 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
74 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
75 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
76 Inokulace řepky olejky myceliem patogenu Sclerotinia sclerotiorum
77 Influence of weather conditions on the airraid of Leptosphaeria maculans/L. biglobosa ascospores and the incidence of Phoma stem cancer at monitored sites in the Czech Republic
78 Influence of Selected Fungicides Registered in the Czech Republic for Winter Oilseed Rape on In Vitro Sclerotinia sclerotiorum Mycelial Growth
79 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
80 Hlízenka obecná - významná choroba v porostech ozimé řepky
81 Forecasting system for infection risk of phoma stem canker in selected regions of the Czech Republic in 2009–2011
82 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
83 Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky
84 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
85 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
86 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
87 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
88 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
89 Detekce významných patogenů ozimé řepky Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans pomocí molekulárních metod
90 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
91 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
92 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
93 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
94 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
95 Chemická ochrana a fomové černání stonku řepky
96 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
97 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
98 Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele
99 Bílá hniloba řepky Sclerotinia sclerotiorum – její výskyt a význam na Opavsku a Šumpersku
100 Aplikace inokulátů Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum v polních testech