Co s přečteným genomem modelových rostlin? Modelové luskoviny versus hrách, čočka a další luskoviny

Presentovány jsou specifická data z oblasti transkriptomiky, genomiky, proteomiky modelových luskovin v konfrontaci s plodinami jako je hrách, bob a jiné luskoviny.

Úroda- vědecká příloha. 2008, 56(11). ISSN 0139-6013

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...