Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): The study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers

Práce informuje o výsledcích hodnocení genetické stability / variability přímých somatických embryí a rostlin odvozených od přímých somatických embryí na základě analýzy obsahu DNA (stupeň ploidie) a pomocí proteinových (celkové proteiny, isoenzymy) a DNA markerů.
Klíčová slova: Pisum sativum, somatic embryogenesis, protein markers, DNA markers
Název sborníku: Book of Abstracts COST 843 Final Conference, COST 843 and COST 851 Joint Metting
Rozsah stran: 244–246
ISBN: 80-89088-41-4
Místo vydání: Stará Lesná, Slovensko
Místo konání akce: Stará Lesná, Slovensko
Rok konání akce: 2005
 

Přečtěte si více ...