Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě (2009)

Genetic diversity of pollen beetles in Europe

V publikaci jsou vyjmenovány hlavní příčiny způsobující postupné genetické oddalování populací od sebe. Různé nároky člověka na zemědělskou krajinu a jeho různé způsoby hospodaření s ní (přizpůsobené přírodním a ekonomickým tlakům) jsou to, co nejvíce přispívá k postupnému, vzájemnému oddalování evropských populací blýskáčků. Vliv člověka je v tomto smyslu větší, než vliv moří, průlivů, horských hřebenů a údolí.

Úroda. 2009, 57(9): 24–27. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/09:0R000688!RIV10-MZE-26784246
Přečtěte si více: