Integrovaná ochrana lnu setého olejného (2016)

Úroda. 2016, 64(1), 44–49. ISSN 0139-6013

ŠMIROUS, Prokop. Integrovaná ochrana lnu setého olejného. Úroda. 2016, 64(1), 44–49. ISSN 0139-6013

článek v odborném periodiku