Šmirous Prokop, Ing., CSc.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 602 762 007
+420 583 382 129
Šumperk

Publikace autora

1 Zásady správné agrotechniky a zakládání porostu lnu
2 Význam zinku ve výživě lnu
3 Výtěžnost oleje, obsah luteinu, secoisolariciresinolu a kyanogenních glykosidů u odrůd olejného lnu
4 Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2015
5 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
6 Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009
7 Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR
8 Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR
9 Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu
10 Vliv rozprašovací aplikace enzymu na lněné vlákno
11 Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.)
12 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
13 Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany
14 Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic
15 Sklizeň olejného lnu bez desikace
16 Sklizeň lnu bez desikantů
17 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
18 Plevele lnu
19 Plevele kmínu
20 Odrůda řepky ozimé BENEFIT SG-C 7405
21 Odrůda ozimé řepky Oponent
22 Ochrana porostů lnu setého proti plevelům
23 Možnosti herbicidní ochrany porostů olejného lnu
24 Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého
25 Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení
26 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
27 Luskoviny pěstování a užití
28 Kvalita a zpracování vybraných přadných rostlin
29 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
30 Enzymy - šance pro len a konopí
31 Enzymatic bioprocessing – new tool of extensive natural fibre source utilization
32 Easily Available Enzymes as Natural Retting Agents
33 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
34 Biotechnologie pro zpracování přírodních vláken
35 Alternativní plodiny
36 Aktuální výsledky sdružení Česká řepka v roce 2006