Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé (2015)

Rostlinolékař, Vol. 26, No. 02, 23–26. ISSN 1211-3565.

SEIDENGLANZ, M., HLAVJENKA, V., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P. (2015): Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé. Rostlinolékař, Vol. 26, No. 02, 23–26. ISSN 1211-3565.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P.
článek v odborném periodiku