Komplex kořenových chorob hrachu setého

DOSTÁLOVÁ Radmila. Komplex kořenových chorob hrachu setého. Úroda. 2021, 69(2), 73–74. ISSN 0139-6013.
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...