Dostálová Radmila, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 721 095 653
+ 420 583 382 301
Šumperk

Publikace autora

1 Změny obsahu rezistentního škrobu u hrachu
2 Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.)
3 Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu
4 Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice
5 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
6 Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu
7 Výskyt významných viróz na hrachu
8 Výskyt virových patogenů hrachu na území ČR
9 Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers
10 Variability of Lutein Content in Peas (Pisum sativum L.) in Relation to the Variety, Season and Chlorophyll Content
11 Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi
12 Study of resistant starch (RS) content on peas during maturation
13 Sledování změn obsahu škrobu a rezistentního škrobu u hrachu
14 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
15 Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin
16 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
17 Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum
18 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
19 Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea
20 Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization
21 Registrace odrůdy: Cetris
22 Registrace odrůdy hrachu Johan
23 Registrace odrůdy hrachu Cedrik
24 Registrace odrůdy Dragon
25 Phomopsis pisi – a new species causing pea stem canker
26 Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách
27 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
28 Luskoviny pěstování a užití
29 Linie SM 470/2
30 Linie hrachu AGT 210.31
31 Linie hrachu AGT 210.12
32 Linie hrachu AGT 210.10
33 Linie AGT 212.11
34 Komplex kořenových chorob hrachu setého
35 Hrách setý – potravina pro zdraví
36 Hořčík patří do systému hnojení luskovin
37 Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze
38 Hodnocení kvalitativních parametrů hrachu pro potravinářské využití
39 Green Pea Variety Twinset
40 Green Pea Variety Twinset
41 Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea
42 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
43 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
44 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
45 Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy
46 Alternativní plodiny