Dostálová Radmila, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 721 095 653
+ 420 583 382 302
Šumperk

Publikace autora

1 Změny obsahu rezistentního škrobu u hrachu
2 Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.)
3 Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu
4 Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice
5 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
6 Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu
7 Výskyt virových patogenů hrachu na území ČR
8 Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers
9 Variability of Lutein Content in Peas (Pisum sativum L.) in Relation to the Variety, Season and Chlorophyll Content
10 Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi
11 Study of resistant starch (RS) content on peas during maturation
12 Sledování změn obsahu škrobu a rezistentního škrobu u hrachu
13 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
14 Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin
15 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
16 Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum
17 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
18 Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea
19 Registrace odrůdy: Cetris
20 Registrace odrůdy Dragon
21 Phomopsis pisi – a new species causing pea stem canker
22 Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách
23 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
24 Luskoviny pěstování a užití
25 Linie SM 470/2
26 Linie hrachu AGT 210.31
27 Linie hrachu AGT 210.12
28 Linie hrachu AGT 210.10
29 Linie AGT 212.11
30 Hrách setý – potravina pro zdraví
31 Hořčík patří do systému hnojení luskovin
32 Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze
33 Hodnocení kvalitativních parametrů hrachu pro potravinářské využití
34 Green Pea Variety Twinset
35 Green Pea Variety Twinset
36 Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea
37 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
38 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
39 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
40 Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy
41 Alternativní plodiny