Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech (2015)

Rostlinolékař. 2015, 26(5), 34–35. ISSN 1211-3565.

SEIDENGLANZ, M. Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech (další příspěvek k diskuzi o vlivu neonikotinoidních mořidel na agroekosystémy). Rostlinolékař. 2015, 26(5), 34–35. ISSN 1211-3565.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: