Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech

Rostlinolékař. 2015, 26(5), 34–35. ISSN 1211-3565.

SEIDENGLANZ, M. Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech (další příspěvek k diskuzi o vlivu neonikotinoidních mořidel na agroekosystémy). Rostlinolékař. 2015, 26(5), 34–35. ISSN 1211-3565.

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...