Odstrčilová Lenka

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin

Publikace autora

1 Význam rozšiřujících se houbových chorob v řepce olejce ozimé na území ČR
2 Význam Leptosphaeria maculans a Sclerotinia sclerotiorum v řepce olejce v ČR
3 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
4 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
5 Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007
6 Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2005
7 Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně
8 Testování dihaploidních linií řepky (Brassica napus) na odolnost k izolátu Leptosphaeria maculans
9 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
10 Significance of Leptosphaeria maculans and Sclerotinia sclerotiorum incidence of winter rapeseed in the Czech Republic
11 Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea
12 Phomopsis pisi – a new species causing pea stem canker
13 Pěstování kmínu je náročné
14 Ochranná opatření proti chorobám řepky v prvním roce vegetace
15 Námel v kmínu? Hlízenka!
16 Metodika pěstování kmínu kořenného
17 Metodický návod pro hodnocení inokulačních testů: Fomová hniloba na děložních listech
18 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
19 Houbové choroby v řepce olejce ozimé – Leptosphaeria maculans
20 Hodnocení odolnosti perspektivních šlechtitelských materiálů řepky proti fomové hnilobě (Leptosphaeria maculans)
21 Diverzita výskytu patogenů v regionech ČR s tradičním pěstováním kmínu
22 Choroby speciálních plodin
23 Choroby řepky na jaře
24 Choroby řepky a fungicidní ošetření na podzim
25 Choroby luskovin přenosné osivem
26 Choroby lupiny
27 Choroby kořeninových rostlin z čeledi miříkovitých
28 Choroby kmínu
29 Changes in the Occurrence of Mycoflora on Caraway Seeds after Fungicide Application
30 Aktuální výsledky sdružení Česká řepka v roce 2006