Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny (2009)

Methodical handbook of plant protection against diseases, pests and weeds. I. Field crops

Kompletní metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům v polních plodinách. Bionomie, biologie a aplikace pesticidů včetně problematiky rezistence proti pesticidům.

Ackermann, A
odborná kniha
RIV/26784246:_____/09:#0000149!RIV10-MSM-26784246