Pěstování kmínu je náročné

V polních pokusech a na provozních plochách kmínu v tradicních pestitelských oblastech byl sledován výskyt patogenních hub. Pri vyhodnocení byly zjišteny rozdíly mezi jednotlivými lokalitami i mezi sledovanými rocníky.

AGRO - ochrana, výživa, odrudy. 2005(11): 32–33. ISSN 1211-362X.