Pavelek Martin, Ing. CSc.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
bývalý zaměstnanec

Publikace autora

1 Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro analýzu genetické diverzity genofondové kolekce lnu setého (LINUM USSITATISSIMUM L.)
2 Využití pasportních deskriptorů a analýzy obrazu k popisu a hodnocení genových zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)
3 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
4 Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy
5 Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics
6 Research of Genetic Polymorphism Species Linumu sitatissimum L. on a Basis a RAPD-Method
7 Registrace odrůdy: len setý - olejný (Linum usitatissimum L.) cv. AMON
8 Registrace odrůdy přadného lnu RINA
9 Registrace odrůdy olejného lnu - AGRAM
10 Použití digitální analýzy obrazu při hodnocení genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)
11 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
12 Olejný len odrůda Raciol
13 Odrůda olejného lnu Agriol
14 Odrůda nízkolinolenového olejného lnu
15 Obrazová analýza při hodnocení genetických zdrojů lnu setého
16 Nové směry ve šlechtění olejného lnu
17 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
18 Linum usitatissimum L., linseed Amon
19 Kvalita a zpracování vybraných přadných rostlin
20 Klasifikátor ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) ako nenahraditeľný nástroj pre selekciu, klasifikáciu a charakterizáciu genotypov
21 Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
22 Genetic diversity of SAD and FAD genes responsible for the fatty acid composition in flax cultivars and lines
23 Genetic diversity of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) germplasm assessed by retrotransposon-based markers
24 Flax and Linseed
25 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
26 Determination of duplicates of accessions in a germplasm collection of flax/linseed by means of digital image analysis
27 Charakterizace genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) a tvorba core kolekce