Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro analýzu genetické diverzity genofondové kolekce lnu setého (LINUM USSITATISSIMUM L.)

Cílem práce bylo vyvinout markerovací systém založený na využití retrotransposonových sekvencí pro analýzu genetické diverzity kolekce lnu. Celkem bylo osekvenováno více než 100 kb a následně identifikováno celkem 27 odlišných retrotransposonových fragmentů. Následně bylo navrženo a testováno 75 PCR primerů z nichž 23 poskytly reprodukovatelný polymorfní profil. Tento systém byl testován na souboru 50 geograficky odlišných položkách lnu z kolekce Agritec, CR. Tyto výsledky poslouží k dlaší práci s cílem tvorby core kolekce lnu na pracovišti Agritec, ŠUmperk.
Název sborníku Plant Genetic Resources and Their Exploitation in the Plant Breeding for Food and agriculture.
Rozsah stran 159
ISBN 978-80-88872-63-4
Počet stran výsledku 1
Název nakladatele Neuveden
Místo vydání Piešťany, Slovensko
Místo konání akce Piešťany, Slovensko
Rok konání akce 2007

Přečtěte si více ...