Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu (2015)

In: Actual aspects of growing, processing and use of medicinal, aromatic and spice plants, Kežmarské Žĺaby, 16.-18.8.2015, book of proceedings. s. 49–53. ISBN 978-80-552-1393-4.

BJELKOVÁ, M., HAJŠLOVÁ, J., SCHULZOVÁ, V., VRBOVÁ, M., PAVELEK, M., ŠMIROUS, P., 2015. Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu. In: Actual aspects of growing, processing and use of medicinal, aromatic and spice plants, Kežmarské Žĺaby, 16.-18.8.2015, book of proceedings. s. 49–53. ISBN 978-80-552-1393-4.

HAJŠLOVÁ, J., SCHULZOVÁ, V.
článek ve sborníku