Molekulární analýza odrůd lnu registrovaných v České republice (2007)

Molecular analysis of Czech registrated flax varieties

Cílem práce byla analýza genetické variability souboru 19 odrůd lnu, které jsou v současnosti registrovány v České republice. K analýze byly využity tři různé molekulární techniky (RAPD, SSR, IRAP).

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000019!RIV07-MSM-26784246