Olejný len (2012)

Linseed

V pěstitelských systémech zvyšuje len olejný biodiverzitu zemědělské výroby a nezatěžuje další rostlinnou produkci. Jedním z požadavků pro řádně založené porosty je kvalitní a zdravé osivo, kterému předchází úspěšná semenářská produkce. Z8kladem efektivní produkce je dodržení základních pěstitelských parametrů a potřeb olejného lnu.d.

Samsonová, Pavlína, ed. Produkce osiv v ekologickém zemědělství. Olomouc: Bioinstitut, 2012. Metodika pro praxi. s. 95–97. ISBN 978-80-87371-01-5. Obsah příručky

kapitola v odborné knize
RIV/26784246:_____/12:#0000520
Přečtěte si více: