Ovlivnění polní vzcházivosti u máku

HAVEL, Jiří, Pavel CIHLÁŘ, Pavel KOLAŘÍK, Jana POSLUŠNÁ a Martin BARNET. The stimulation of field emergence ability at poppy (papaver somniferum). In: Prosperující olejniny: sborník konference s mezinárodní účastí. Prague 6: Czech University Life Sciences Prague, 2016. s. 124-127. ISBN 978-80-213-2693-4. Dostupné z: http://konference.agrobiologie.cz/2016-12-06/

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...