Perspektiva výzkumu a využití přírodních vláken v EU (2014)

Perspective of research and use of natural fibres in EU

Bioekonomika se stává jedním z rozhodujících nástrojů stabilizace a oživování ekonomiky podporovaných v rámci nastupujícího evropského rámcového programu “HORIZONT 2020“. Prosazují se nové multi-disciplinární přístupy propojující vice odvětví. Bioekonomika je založena na využití biotechnologií a surovin z obnovitelných zdrojů. Lýková vlákna jako obnovitelné zdroje přírodních vláken mají významnou úlohu v různých oblastech aplikace jako stavebnictví, textile, automotive a agrotextilie. Jedním z vývojových směrů pro využití biotechnologií je využití enzymatického zpracování lýkových vláken směřující k zefektivnění při prvotních procesech zpracování vlákenných surovin.

Úroda – vědecká příloha časopisu [CD]. 2014, 62(2): 81–85. ISSN 0139-6013

Janíčková, Martina; Marek, Jan
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000883
Přečtěte si více: